O nas

STOWARZYSZENIE „WSPÓLNIE DZIECIOM”

 zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dnia 16.12.2011 pod numerem KRS: 0000403259

Do tej pory organizacja działała jako Stowarzyszenie „Razem”, jednak ze względów proceduralnych,
pod tą nazwą nie można jej było  zarejestrować.

 

 Celem Stowarzyszenia jest:

  • organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • umacnianie ściślejszych kontaktów wśród członków rodzin,
  • popularyzacja różnorodnych form aktywności sportowej poprzez organizację turniejów, zabaw, olimpiad itp.
  • krzewienie zamiłowania do kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych,
  • popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla całych rodzin,
  • podejmowanie działań mających na celu krzewienie kultury fizycznej nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych,
  • promowanie zdrowego stylu życia,
  • rozwijanie wszelkich zdolności i talentów

 

Zarząd stowarzyszenia tworzą:

Prezes
– Czesław Małyska
Wiceprezes – Henryk Chrzanowski
Sekretarz – Ewa Dzierżanowska-Wasielewska
Skarbnik – Sylwia Szutowicz

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, osoby indywidualne i inne stowarzyszenia do współpracy.

Adres:

Stowarzyszenie „Wspólnie dzieciom”
83-110 Tczew, ul. J. Przybosia 9
Tel. 601 69 18 50 REGON 221582896 NIP 5932592964

mail: wspolniedzieciom@wp.pl
Bank Spółdzielczy Tczew
95 8345 0006 2002 2052 4597 0001

Brak możliwości komentowania.